IN FINE MUNDI v TELEVIZI:

                           1.vstup ZDE     2.vstup ZDE      3.vstup ZDE

                     chs

Tituly čekatelství

CAJC – (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU JUNIOR CHAMPIONAT)
Čekatelství na titul ČESKÝJUNIOR ŠAMPION může být zadáno výbornému 1- psovi i feně ve třídě mladých. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.

CAC – (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT)
Čekatelství na titul ČESKÝ ŠAMPION může být zadáno výbornému 1 – psovi i feně- ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a šampiónů. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.

r.CAC –( RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT)
Rezervní čekatelství na titul ĆESKÝ ŠAMPION může být zadáno výbornému 2 – psovi i feně ve třídě, kde byl zadán CAC. Zadává se ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a šampiónů na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.

CAC ČMKU – čekatelství na titul ŠAMPION ČMKU
Získávají od 1.7.2011 automaticky na mezinárodních výstavách pes i fena, kteří získali čekatelství CACIB a na Národních výstavách pes i fena, kteří získali titul Národní vítěz. V případě prozatímně uznaných plemen a národních neuznaných plemen na mezinárodních výstavách získává čekatelství CAC ČMKU jedinec, který obdržel titul BOB

CACIB - (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ)
Čekatelství mezinárodního šampionátu krásy může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborných 1 z tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, šampiónů. CACIB se neuděluje plemenům prozatímně uznaným FCI. Udělení CACIB podléhá schválení FCI. Seznam prozatímně uznaných plemen najdou zájemci na www.fci.be.

r.CACIB(RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ)
může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě druhému nejlepšímu jedinci -psovi i feně. Do této soutěže postupují: Výborný 2 ze třídy, z které byl navržen CACIB a výborní 1 z ostatních tříd. R. CACIB se neuděluje plemenům prozatímně uznaným FCI. Udělení CACIB podléhá schválení FCI. Seznam prozatímně uznaných plemen najdou zájemci na www.fci.be.

K čemu nám jsou dobré čekatelství?
Čekatelství slouží pro přiznání titulu šampion, který má také několik druhů. Někteří šampioni jsou podmíněné pracovní zkouškou psa. Tituly musíte získat vždy minimálně dva.

Přiznání šampiona

Tituly Vám budou přiznány po zaslání nebo osobním donesení originálu, nebo kopie PP a originálu výstavní přílohy s kartičkami dokladujícími získání daného čekatelství a pokud bude třeba certifikát o složení požadované zkoušky z výkonu. Vše na ČMKJ.

Přiznání titulu Český junior šampion
3x CACJ nebo 2x CAJC a 1x CAC získaný do věku 24 měsíců (použitý CAC poté nemůžete použít pro přiznání titulu Český šampion), získaný od minimálně 2 rozhodčích.

Přiznání titulu Český šampion
U plemen podřízených zkouškám
2x CAC (alespoň jeden musí být z mezinárodní výstavy, min. od dvou rozhodčích a ve dvou výstavních sezónách)
Certifikát o složení zkoušky z výkonu
U plemen nepodřízených zkouškám
4x CAC (alespoň dva z mezinárodní výstavy, min.od dvou rozhodčích ve dvou výstavních sezónách)
Použití Res.CAC pro přiznání titulu Český šampión – výklad: Ocenění Res. CAC doložené výstavním posudkem a vystavenou kartičkou lze použít při žádosti o titul Českého šampiona jako ocenění CAC v tom případě, že pes/fena, který na výstavě získal titul CAC, měl v době udělení titulu res. CAC ČMKU přiznán titul Český šampion. Praktický postup je takový, že majitel psa/feny, který uplatňuje nárok na titul Český šampion a dokládá jej oceněním Res. CAC, je povinen sekretariátu ČMKU sdělit, který jedinec získal před ním titul CAC (jméno a chovatelská stanice, č. zápisu, katalogové číslo) a doložit kopii posudku vítězného psa.

Přiznání titulu Český Grand šampion
3x CAC (získaných ve třídě šampionů, nebo vítězů, min. jeden z mezinárodní výstavy, min. od dvou rozhodčích)
Již přiznaný titul Český šampion (tituly z českého šampiona nelze použít pro titul českého grand šampiona)

Přiznání titulu Mazinárodní šampion
U plemen podřízených zkouškám
2x CACIB (od dvou rozhodčích ze dvou států v rozmezí 1 rok a 1 den)
Certifikát o složení zkoušky z výkonu (ze zkoušky na které se zadává min. čekatelství národního šampiona práce)
U plemen nepodřízených zkouškám
4x CACIB (min. od tří rozhodčích ze tří států v rozmezí 1rok a 1 den)

Přiznání titulu Mezinárodní výstavní šampion
Pro pracovní plemena
4x CACIB (min. od tří rozhodčích ze tří států v rozmezí 1 rok a 1 den)

Přiznání titulu Český veterán šampion
3x výborný 1 (získaný ve třídě veteránů, alespoň jeden z mezinárodní výstavy a min. od dvou rozhodčích)


 

Copyright © bez souhlasu majitelky stránek platí zákaz kopírování veškerých textů, obrázků, fotografií a jejich dalšímu šíření či jinému použití. Tvorba stránek pro chovatele.

Tvorba luxusnich stranek pro chovatele, foceni psu Praha