IN FINE MUNDI v TELEVIZI:

                           1.vstup ZDE     2.vstup ZDE      3.vstup ZDE

                     chs

Nepatřím k majitelům Saarloosova vlčáka, kteří budou objíždět výstavy a sbírat tituly nebo se o to alespoň pokoušet. Ale na druhou stranu mne zajímá názor rozhodčích, takže pár výstav určitě absolvujeme...

 
Druhy výstav psů

Pořádají se různé typy výstav, na kterých můžete dostat různá ocenění. Každá výstava má také rozdělené pejsky do věkových skupin, kde se jejich ocenění liší.

Oblastní výstava psů
Řadí se mezi výstavy s nižší hodnotou. Je zde i menší účast a kolikrát můžete být v kruhu sám. Ideální pro začátečníky vystavování pejska. Zadává se zde titul Vítěz třídy, Oblastní vítěz (Viz.Tituly z výstav)

Krajská výstava psů
Řadí se mezi výstavy s nižší hodnotou stejně jako Oblastní výstavy. Je zde menší účast a kolikrát můžete být v kruhu sám. Ideální pro začátečníky vystavování pejska. Zadává se zde titul Vítěz třídy, Krajský vítěz(Viz.Tituly z výstav)

Klubová výstava psů
Tento typ výstav pořádají kluby jednotlivých plemen psů. Tím pádem každá rasa má svou klubovou výstavu, na které se posuzují pejsci jedné rasy. Má již vyšší hodnotu než výstavy oblastní a krajské. Zadávají se zde tituly Klubový vítěz, BOJ, BOV, CAJC, r.CAC, CAC

Speciální výstava psů
Speciální výstava psů je na stejné úrovni jako výstava klubová. Pořádají se též s ohledem na dané plemeno takže, vždy bude např. Speciální výstava retrieverů apod. Zadávají se zde tituly Vítěz speciální výstavy, BOJ, BOV, CAJC, r.CAC, CAC

Národní výstava psů
Tento typ výstavy je vysoké úrovně, kde se hodnotí psi všech ras s návštěvností z celé české republiky, ale též sem mohou dorazit i zahraniční účastníci. Často zde posuzují zahraniční rozhodčí. Zadávají se zde tituly BOJ, BOV, BOB, BIG, BIS, CAJC, r.CAC, CAC, r.CACIB, CACIB

Mezinárodní výstava psů
Významná výstava psů s mezinárodní účastí. Vystavují se zde všechny rasy a počítejte s velkou konkurencí. Zadávají se zde tituly BOJ, BOV, BOB, BIG, BIS, CAJC, r.CAC, CAC, r.CACIB, CACIB

 
Rozdělení tříd na výstavách psů

Pejska musíte na výstavu přihlásit do správné třídy, které jsou rozdělené podle věku a již získaných ocenění, aby posuzování bylo adekvátní. Do třídy pejska umístíte podle jeho věku v den konání výstavy.

Třída Věk v den výstavy
Štěnata 4-6 měsíců
Dorost 6-9 měsíců
Mladí 9-18 měsíců
Mezitřída 15-24 měsíců
Otevřená od 15ti měsíců
Pracovní od 15ti měsíců s nutností pracovního certifikátu
Šampionů od 15ti měsíců s již přiděleným titulu Šampion
Veteráni

od 8mi let

 

 

Tituly z výstav psů

Vítěz třídy
Zadává se jedinci oceněnému známkou výborný 1 ve třídě mladých, otevřené, pracovní, mezitřídě, vítězů a veteránů, a to pouze na výstavách oblastních a krajských. V případě členění plemene dle zbarvení, velikosti a váhy může být tento titul udělen v každé třídě.

Oblastní vítěz
Zadává se na oblastních výstavách nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů. U plemen členěných podle barev srsti, velikostních rázů atd. se zadává stejný počet oblastních vítězů jako na mezinárodní výstavě CACIBů. Informaci o tom, kolik CACIBů se u plemene zadává, najdou zájemci na www.fci.be – standardy nebo v příloze k VŘ.

Krajský vítěz
Zadává se na krajských výstavách nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů. U plemen členěných podle barev srsti, velikostních rázů atd. se zadává stejný počet krajských vítězů jako na mezinárodní výstavě CACIBů. Informaci o tom, kolik CACIBů se u plemene zadává, najdou zájemci na www.fci.be – standardy nebo v příloze k VŘ.

Nejlepší mladý plemene – Best of juniors -BOJ
Zadává se na výstavách klubových, speciálních, národních a mezinárodních. Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC. Počet titulů BOJ v plemeni je stejný jako počet titulů BOB.

Nejlepší veterán plemene – Best of veterans – BOV
Titul získává nejlepší veterán pes nebo fena plemene z konkurence všech veteránů plemene se zadaným oceněním výborný 1. Titul se zpravidla zadává na výstavách klubových, speciálních, národních a mezinárodních. Počet titulů BOV v plemeni je stejný jako počet titulů BOB.

Klubový vítěz
Zadává se na některých klubových výstavách. V propozicích výstavy je vždy uvedeno, zda je možné titul na dané výstavě získat či ne. Podmínky pro přiznání titulu určuje předpis příslušného chovatelského klubu. Titul může být např. vázán na členství v klubu. Klubový vítěz se zpravidla zadává nejlepšímu jedinci – psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů. V pravomoci chovatelského klubu je rozhodnout zda vůbec a za jakých podmínek se bude zadávat titul Klubový vítěz mladých. Zpravidla jej získávají pes i fena, kteří obdrželi čekatelství CAJC nebo u plemen posuzovaných podle barev nebo velikostních rázů nejlepší mladý pes i fena z konkurence CAJC.

Vítěz speciální výstavy
Zadává se na speciálních výstavách plemene a to nejlepšímu jedinci – psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů.

Národní vítěz
Zadává se na národních výstavách nejlepšímu jedinci – psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd- mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů.

Vítěz plemene- Best of Breed - BOB
Do soutěže nastupují Nejlepší mladý plemene (BOJ), nejlepší dospělí jedinci (NV, CACIB, Klubový vítěz či Vítěz speciální výstavy) a nejlepší veterán plemene (BOV). Pokud se jedná o klubovou výstavu bez zadávání titulu Klubový vítěz, postupují do soutěže o BOB nejlepší mladý jedinec plemene (BOJ), nejlepší veterán plemene (BOV) a všichni CAC. Stejné pravidlo platí na mezinárodních výstavách v případě plemen FCI neuznaných a plemen uznaných prozatímně. Titul může být zadán jen na výstavách se zadáváním CAC. Nezadává se na oblastních a krajských výstavách.

 
Jak se přihlásit na výstavu

Nyní už víme, jaké druhy výstav existují a co na nich můžeme získat tak přijdeme k samotnému přihlašování. Pokud navštívíte internetové stránky pořadatele výstavy, naleznete na nich propozice ve kterých se dozvíte, jak bude výstava probíhat, jaké mají podmínky, jací rozhodčí Vás budou posuzovat a časový harmonogram. Nechybí také informace o místu konání a poplatky za výstavy. Každá výstava má dvě uzávěrky, tzn. dva termíny do kterých je nutné se na výstavu přihlásit. Pokud první termín propásnete, připlatíte si. Nutno počítat že na menší výstavy se přihlásíte zhruba do měsíce před jejím konáním. U mezinárodních, národních či klubových jsou uzávěrky okolo 2 měsíců před konáním. Rozhodli jste se tedy na kterou výstavu vyrazíte? Vzhůru do vyplňování přihlášky. Na první pohled vypadá jako jednoduchý formulář, ale jako začátečník je možné, že si někde nebudete jistí. Určitě se Vám podaří správně vyplnit, stačí mít po ruce průkaz původu svého pejska a z něj informace přepíšete do přihlášky. Poté je nutné uhradit poplatek za výstavu (převodem, nebo složenkou). A nakonec zašlete podepsanou přihlášku, kopii průkazu původu Vašeho pejska a doklad o zaplacení na adresu pořadatele. Pak už jen čekáte.
Zhruba týden před výstavou Vám poštou přijde vstupní list na výstavu, bez kterého Vás tam nepustí.


 

Copyright © bez souhlasu majitelky stránek platí zákaz kopírování veškerých textů, obrázků, fotografií a jejich dalšímu šíření či jinému použití. Tvorba stránek pro chovatele.

Tvorba luxusnich stranek pro chovatele, foceni psu Praha